Online marketing PPC reklama Sociální sítě

Využijte data z Google Analytics pro reklamy na Facebooku

Využijte data z Google Analytics pro reklamy na Facebooku

Facebook má nejpropracovanější reklamní systém. Umožňuje cílit na potenciální zákazníky podle celé řady parametrů. Mezi ně patří demografické údaje jako věk, pohlaví, příjem, zájmy a další.

Často se ale stává, že máme o svých zákaznících mylné domněnky. Kde tedy vzít ty správné údaje bez toho, aniž bychom jen hádali?

V Google Analytics máte podrobná data o zákaznících, kteří váš web navštěvují a provádí konverze. Proč je tedy nepoužít pro cílení reklam na Facebooku?

Podíváme se blíže na to, jak nastavit Google Analytics pro získávání správných údajů o návštěvnících a zákaznících z vašeho webu.

Demografické údaje v Google Analytics

Chcete-li v Google Analytics zobrazit demografické údaje o lidech, kteří váš web navštěvují, musíte tuto možnost nejdříve povolit. V menu přejděte do Publikum / Demografické údaje / Přehled, kde kliknete na tlačítko Aktivovat.

Aktivace demografických a zájmových přehledů v Google Analytics

Poté přejděte do části Správce / Údaje o měření / Shromažďování dat, kde aktivujete Remarketing a Funkce přehledů inzerce.

Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce v Google Analytics

Nyní budete shromažďovat demografické údaje o lidech, kteří přicházejí na váš web. Tyto informace se vám začnou zobrazovat, jakmile váš web navštíví dostatečný počet lidí.

Pro získání přehledu o demografických údajích stačí kliknout na Publikum / Demografické údaje / Přehled. Uvidíte pak svou cílovou skupinu rozloženou podle věku a pohlaví.

Google Analytics - Demografické údaje - přehled

Z přehledu na obrázku vyplývá, že web s výraznou převahou navštěvují ženy ve věku 25‒34 let. Na základě těchto informací byste se mohli rozhodnout cílit své reklamy na Facebooku právě na tuto cílovou skupinu.

Zde však sledujeme pouze celkový počet návštěv webu podle věku a pohlaví. Můžeme jít ještě hlouběji a získat detailnější pohled na lidi, kteří jsou pro nás nejcennější. Tedy zákazníci, kteří na webu provádějí konverze.

Vyhodnocení demografických údajů na základě konverzí

Přejdeme do části Publikum / Demografické údaje / Věk a rozdělíme přehled do hlubší úrovně přidáním sekundární dimenze. Ta nám umožní podívat se na jednotlivé segmenty lidí podle věku a pohlaví. Chcete-li tak učinit, klikněte na Sekundární dimenze a vyberte Pohlaví (pro rychlejší nalezení můžete zadat rovnou do políčka pro vyhledávání).

Přidání sekundární dimenze v Google Analytics

Jakmile přidáte tuto dimenzi do svého přehledu, uvidíte demografické skupiny podle věku a pohlaví a můžete je mezi sebou můžete porovnávat.

Demografické skupiny podle věku, pohlaví a tržeb v Google Analytics

V aktualizovaném přehledu si všimneme, že ženy ve věku 25‒34 tvoří e-shopu 48,24 % obratu. Druhým segmentem dle obratu jsou ženy ve věku 35‒44 let s 12,20 % a na třetím místě, tentokrát s menším rozdílem, skupina žen ve věku 18‒24 let, která tvoří 10,09 % obratu.

Přehled o zájmech návštěvníků v Google Analytics

Zapnutí funkce uchování demografických údajů vám zpřístupní také kategorie zájmů a segmenty podle zájmů, o které se na internetu nejčastěji zajímají. Patří sem zábavní preference a kategorie trhu. Zájmy návštěvníků si zobrazíte v záložce Publikum / Zájmy / Přehled.

Přehled o zájmech návštěvníků v Google Analytics

Tento přehled v Google Analytics vám může pomoci při cílení v reklamě na Facebooku na základě zájmů, které vždy nemusí být zřejmé na první pohled. Pokud například vaše firma působí v oblasti cestovního ruchu a zjistíte, že se vaši zákazníci zajímají o cestování a současně vaření, mohli by se zajímat také o etnická jídla. Může to být zajímavý námět pro obsah na váš blog nebo sociální sítě.

Geografické údaje v Google Analytics


V Google Analytics také vyčtete, odkud vaši návštěvníci jsou. Z jakých zemí, regionů a měst máme nejvíce zákazníků. Do geografických údajů se dostanete v záložce Publikum / Geografické údaje / Lokalita.

Přehled tržeb podle zemí v Google Analytics

Z údajů na obrázku můžeme vyčíst, že nejvíce tržeb tvoří v objemu 94,48 % zákazníci z České republiky. Na druhém místě jsou zákazníci z Německa s podílem na tržbách v objemu 2,07 % a na třetím místě zákazníci ze Slovenska s 1,18 %.

Kliknutím na některou ze zemí můžeme zobrazit plnění cílů webu nebo prostřednictvím metrik sledovat chování uživatelů podle regionů dané země.

Přehled tržeb podle regionů v Google Analytics

Stejným způsobem můžeme porovnávat návštěvníky podle měst. Stačí jako primární dimenzi zvolit Město.

Přehled tržeb podle měst v Google Analytics

Na obrázku vidíme, že nejvíce zákazníků máme v Praze, tvoří 33,92 % obratu. Protože se jedná o lokalitu, která je pro nás nejzajímavější, můžeme pro ni vytvořit kampaň, v níž zohledníme aktuální dění nebo přizpůsobíme tón komunikace.